BAKIM VERENLERLE UMUT YOLCULUĞU PROJESİ

Evde bakım hizmetleri, yaşlı, özürlü, kronik hastalığı olan veya iyileşme sürecindeki bireyleri kendi ortamında destekleyerek; sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumsal entegrasyonlarını gerçekleştirmek, bakıma gereksinim duyan bireyin aile üyeleri üzerindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içermektedir.

Ankara 1. Bölge KHB Genel Sekreterliğince hayata geçirilen Bakım Verenlerle Umut Yolculuğu Projesi evde bakım hizmeti verenlerin moral ve motivasyonlarının güçlendirilerek, bakım sorunlarının çözümlenmesine yönelik program hazırlanması konusunda faydalar içerir. "HAKKIMIZDA"Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

PROJENİN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER

Evde bakım hizmetleri, yaşlı, özürlü, kronik hastalığı olan veya iyileşme sürecindeki bireyindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içermektedir.

Şanlıurfa’da bakım hizmeti verenlere yönelik bir anket çalışması yapılarak,hasta bakımı konusunda bilgi düzeyi tespit edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen veriler ışığında evde bakım verenlere yönelik bir eğitim programı gerçekleştirilecektir.
Evde hasta bakımı ve yaşanılan sorunlara yönelik bir rehber oluşturulacak; tüm evde bakım ünitelerine dağıtımı yapılarak; ortak bilgi ağının oluşturulması sağlanmaya çalışılacaktır.

Evde bakım hastalarının ve bakım verenlerin yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği bir çalıştay gerçekleştirilecektir. "AMACIMIZ"Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Bu site T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği TR51/15/SEP-34 Numaralı “Bakım Verenlerle Umut Yolculuğu” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Ankara 1. Bölge KHB Genel Sekreterliği’ne aittir ve T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.